SMS Banking
Dla wszystkich klientów indywidualnych i instytucjonalnych, będących posiadaczami rachunków bankowych, Bank Spółdzielczy w Teresinie oferuje usługę SMS Banking, zapewniającą bieżący dostęp do informacji o saldzie i historii operacji bilansowych, bez konieczności kontaktowania się z pracownikami banku. Usługa polega na przesyłaniu na telefon komórkowy klienta, pracujący w dowolnej sieci telefonii komórkowej operatora krajowego, wiadomości tekstowej SMS, zawierającej informacje, których zakres oraz terminowość przesyłania określa klient we wniosku o uruchomienie usługi.
Usługa SMS Banking daje klientowi korzyści w postaci:
  • aktualnych danych o stanie środków na rachunku, niezależnie od czasu i miejsca pobytu klienta,
  • oszczędności czasu,
  • niskich kosztów usługi.
W przypadku zmiany numeru telefonu komórkowego, bądź utraty telefonu na skutek zagubienia lub kradzieży, klient powinien niezwłocznie poinformować Bank o zaistniałym fakcie.


Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32