Prowizje i opłatyTaryfa opłat i prowizji dostępna jest dla klientów Banku we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w TeresinieZapraszamy do naszych placówek
Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32