Prowizje i opłaty

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą:
    a) o co najmniej 0,1 % wskaźnika zmiany cen i usług ogłaszanego przez Prezesa GUS, (wzrost cen w I kwartale 2020 r. w stosunku do IV kwartału 2019 r. wyniósł 102 %, a w II kwartale roku 2020 w stosunku do I kwartału 2020 r. wyniósł 100,3 %,

    b) wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w roku 2019 w stosunku do roku 2018 o 106,52 %,

    c) 100 % wzrostem opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz

    d) wzrostem opłat pocztowych i telekomunikacyjnych oraz rozszerzeniem oferty o aplikację mobilną Nasz Bank, w tym bezpłatną usługę BLIK.

Zarząd Banku uchwałą nr 39/2020 z dnia 26.08.2020 r. podniósł niektóre opłaty i prowizje z tytułu prowadzenia i obsługi rachunków bankowych, z mocą obowiązującą od 1.11.2020 r.
Pełną treść Taryfy w wersji obowiązującej od 01.11.2020 r. udostępniamy poniżej.
Poniżej załączamy również pełną treść dokumentów dotyczących opłat z tytułu prowadzenia rachunków płatniczych w PLN dla konsumentów, odrębnie dla każdego rodzaju rachunku. Taryfa dostępna jest również w placówkach Banku Spółdzielczego w Teresinie. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Bankiem nr telefonu 46 861-37-87, 46 861-38-25.

Zarząd Banku


   Uchwała Zarządu BS w Teresinie w sprawie wprowadzenia "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w BS Teresin w walucie krajowej PLN"
   Dokument dotyczący opłat - Rachunek oszczędnościowy a wista - 01 listopada 2020r.
   Dokument dotyczący opłat - Rachunek oszczędnościowy "wpłacaj i wypłacaj" - 01 listopada 2020r.
   Dokument dotyczący opłat - Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - Podstawowy rachunek płatniczy - 01 listopada 2020r.
   Dokument dotyczący opłat - Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy UNIKONTO - 01 listopada 2020r.


Taryfa opłat i prowizji dostępna jest dla klientów Banku we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Teresinie

Zapraszamy do naszych placówekZamieszczone na stronie dokumenty można pobrać w formacie PDF - .
Zalecamy kliknięcie na ikonce dokumentu prawym przyciskiem myszki i wybranie z menu kontekstowego opcji "Zapisz element docelowy jako...". Pobrany plik jest od razu gotowy do odczytu. Dokumenty w formacie PDF wymagają obecności programu Adobe Acrobat Reader lub innego umożliwiającego odczyt plików tego typu.

Program do pobrania ze strony producenta:     Adobe ReaderBank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32