Oprocentowanie


Zamieszczone na stronie dokumenty można pobrać w formacie PDF - .
Zalecamy kliknięcie na ikonce dokumentu prawym przyciskiem myszki i wybranie z menu kontekstowego opcji "Zapisz element docelowy jako...". Pobrany plik jest od razu gotowy do odczytu. Dokumenty w formacie PDF wymagają obecności programu Adobe Acrobat Reader lub innego umożliwiającego odczyt plików tego typu.

Program do pobrania ze strony producenta:     Adobe ReaderDokumenty do pobrania:

   Zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych w BS Teresin i kredytów udzielanych przez Bank w złotych - maj 2020
   Zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych w BS Teresin i kredytów udzielanych przez Bank w złotych - kwiecień 2020
   Zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych w BS Teresin i kredytów udzielanych przez Bank w złotych - marzec 2020
Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32