Informacja na temat powierzania wykonywania czynności bankowych przedsiębiorcy, który uzyskuje dostęp do informacji objętych tajemnicą bankową


Wypełniając obowiązek wynikający z Art. 111b. 1. ustawy Prawo bankowe niniejszym Bank Spółdzielczy w Teresinie uprzejmie informuje, jak niżej:
Powierzanie wykonywania czynności związanych z działalnością bankową – stanowi wyodrębnienie organizacyjne pewnych funkcji (czynności) wynikających z ustawy Prawo bankowe realizowanych przez Bank i powierzenie ich wykonywania wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym w celu usprawnienia poszczególnych procesów i zmniejszania kosztów na podstawie zawartej na piśmie Umowy.

   Informacja na temat powierzania wykonywania czynności bankowych przedsiębiorcy, który uzyskuje dostęp do informacji objętych tajemnicą bankową na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zmianami) - CAŁY DOKUMENT

Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32