Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bank Spółdzielczy w Teresinie pragnie uprzejmie poinformować, że w ofercie pojawił się kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej bądź do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, o udzielenie którego mogą ubiegać się:

1.   osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne,
2.   wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), którym służyć maja zakupione kolektory słoneczne.


Kredyty udzielane są w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW poda nazwą "Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 3) - Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych".

Szczegółowe informacje dostępne są w placówkach Banku.
Serdecznie zapraszamy !
Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32