Dane kontaktowe
Dane teleadresowe
  Bank Spółdzielczy w Teresinie
  ul. Szymanowska 14
  96-515 Teresin

  fax.: 046 861 30 32
  tel.: 046 861 37 87,   046 861 38 25

  e-mail:   centrala@bsteresin.sgb.pl


Placówki Banku
Centrala
  ul. Szymanowska 14
  96-515 Teresin
  fax.: 046 861 30 32
  tel.: 046 861 37 87,   046 861 38 25
  godziny otwarcia - od poniedziałku do piątku - 8:00 - 17:00
  bankomat - 24 godz.


Zobacz nas na mapie

Wyświetl większą mapę



Bankomaty Banku
  Teresin, ul. Szymanowskiej 14 - czynny 24 godziny
  Teresin, ul. Szymanowska 2 (w budynku Pawilonu Handlowego) - czynny 24 godziny
  Kaski, ul. Królewska 38 - czynny 24 godziny




Zasady skłądania wniosków, reklamacji i skarg
Informacja w zakresie sposobu składania wniosków, reklamacji i skar oraz zasad ich rozpatrywania w Banku Spółdzielczym w Teresinie.

   Procedura składania i rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Teresinie
   Formularz reklamacji dla klienta indywidualnego
   Formularz reklamacji dla klienta instytucjonalnego
   Formularz reklamacji dotyczący kart dla klienta indywidualnego
   Formularz reklamacji dotyczący kart dla klienta instytucjonalnego
   Procedura składania i rozpatrywania skarg na działalność Banku




Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Teresinie z/s w Teresinie, ul. Szymanowska 14, 96-515 Teresin, informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r.

Zobacz cały tekst:

   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych



Inspektor Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Teresinie:




Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32