Ograniczenie akceptacji transakcji hazardowych dokonywanych w sieci Internet


KOMUNIKAT
dotyczący płatności na rzecz podmiotów
urządzających gry hazardowe


Bank Spółdzielczy w Teresinie, ul. Szymanowska 14, 96-515 Teresin jako dostawca usług płatniczych, informuje iż respektuje zakaz, o którym mowa w art. 15g ustawy o grach hazardowych i tym samym nie świadczy usług na rzecz podmiotów nielegalnie urządzających gry hazardowe przez sieć Internet.

Informacje dodatkowe dotyczące ustawy o grach hazardowych

Zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwa.

Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 3 powołanej ustawy działalność w zakresie zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia na urządzenie zakładów wzajemnych. Wg art. 7 ust. 1 ww. ustawy loterie promocyjne mogą być urządzane na podstawie udzielonego zezwolenia.

Lista podmiotów posiadających takie zezwolenie lub uprawnionych do ich urządzania w ramach monopolu państwa dostępna jest na stronie www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet

Natomiast w myśl art. 15f ust. 1 powołanej ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Jednocześnie zakazane jest – stosownie do art. 15g ust. 1 ustawy o grach hazardowych udostępnianie usług płatniczych przez dostawców usług płatniczych na stronach internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru. W myśl ust. 2 powołanego przepisu w przypadku świadczenia usług płatniczych na stronie internetowej wykorzystującej domenę internetową wpisaną do Rejestru, dostawca usług płatniczych jest obowiązany do zaprzestania świadczenia tych usług w ciągu 30 dni od dnia dokonania wpisu domeny do Rejestru.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Teresinie


Pobierz dokument:
   Komunikat dotyczący płatności na rzecz podmiotów urządzających gry hazardowe
Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32