Karty
KARTA WŁASNA BANKU

Bank Spółdzielczy w Teresinie oferuje swoim klientom, będącym posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych UNIKONTO oraz rachunków bieżących własną kartę bankomatową, która jest nowoczesnym i wygodnym produktem bankowym.

Operacje dokonywane przy użyciu karty własnej banku realizowane są w trybie on-line, co oznacza automatyczne księgowanie transakcji z chwilą jej dokonania w ramach rzeczywistych, dostępnych środków znajdujących się na rachunku klienta. W związku z tym posiadacze karty własnej banku mają możliwość:
 • korzystania z aktywnych funkcji multimedialnych bankomatu,
 • zmiany numeru PIN,
 • wypłaty gotówki,
 • wydruku potwierdzenia transakcji,
 • sprawdzenia aktualnego stanu rachunku,
 • wydruku aktualnego salda rachunku,
 • zapytania o historię rachunku,
 • wydruku wyciągu z rachunku.
Karta własna banku obsługiwana jest przez bankomaty Banku Spółdzielczego w Teresinie i bankomaty tych banków, które przystąpiły do Porozumienia dla transakcji wypłat gotówki na karty własne oraz rozliczeń wzajemnych pomiędzy stronami Porozumienia. W przypadku jej utraty na skutek zagubienia lub kradzieży, należy ten fakt nie zwłocznie zgłosić telefonicznie, a następnie potwierdzić pisemnie w siedzibie Banku. Bank niezwłocznie dokona zastrzeżenia utraconej karty.VISA ELECTRON Z MIKROPROCESOREM
Posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych UNIKONTO, Bank Spółdzielczy w Teresinie oferuje debetową kartę płatniczą Visa Electron z Mikroprocesorem. Karta wydawana jest na okres 3 lat z możliwością jej wznowienia na kolejny okres.
Korzystając z Karty Visa Electron z mikroprocesorem, Użytkownik karty może zarówno w kraju, jak i za granicą:
 • płacić za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach oznaczonych logo "VISA" i "VISA ELECTRON",
 • dokonywać transakcji zbliżeniowych,
 • dokonywać transakcji w formie zamówień internetowych, pocztowych i telefonicznych,
 • pobierać gotówkę w bankomatach w oznaczonych logo "VISA" i "VISA ELECTRON" i terminalach POS.
Ponadto Użytkownik karty Visa Electron z mikroprocesorem może w kraju:
 • w punktach handlowo-usługowych oznaczonych emblematem "Visa cash back", wypłacać gotówkę do określonej kwoty przy jednoczesnej płatności kartą,
 • doładowywać konto telefonu komórkowego,
 • sprawdzać wysokość salda autoryzacyjnego.
Operacje bezgotówkowe oraz wypłaty gotówkowe realizowane w sieci bankomatów banków spółdzielczych i zrzeszających oraz BGŻ S.A., zwolnione są z opłat prowizyjnych.

W przypadku utraty karty na skutek zagubienia lub kradzieży, Użytkownik karty powinien niezwłocznie dokonać jej zastrzeżenia, dzwoniąc na nr:

(+48) 828 828 828

a następnie potwierdzić zastrzeżenia na piśmie w siedzibie banku w ciągu 7 dni od dokonanego zastrzeżenia telefonicznego.
W Systemie Zastrzegania Kart, którego operatorem jest Związek Banków Polskich, zastrzeżeń można dokonywać z każdego miejsca na świecie, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Posiadacz karty po wypowiedzeniu nazwy banku zostanie, dzięki technologii rozpoznawania mowy, przekierowany do właściwej infolinii wydawcy.

VISA ELECTRON BUSINESS Z MIKROPROCESOREM
Klientom instytucjonalnym, posiadającym rachunek bieżący lub pomocniczy, Bank Spółdzielczy w Teresinie oferuje międzynarodową kartę płatniczą Visa Electron Business z Mikroprocesorem. Karta wydawana jest na okres 3 lat z możliwością jej wznowienia na kolejny okres.
Korzystając z karty Visa Electron Business z mikroprocesorem, Użytkownik karty może zarówno w kraju, jak i za granicą:
 • płacić za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach oznaczonych logo "VISA" i "VISA ELECTRON",
 • dokonywać transakcji zbliżeniowych,
 • dokonywać transakcji w formie zamówień internetowych, pocztowych i telefonicznych,
 • wypłacać gotówkę w terminalach POS i bankomatach oznaczonych logo "VISA" i "VISA ELECTRON", przy czym wypłaty realizowane w sieci bankomatów banków spółdzielczych i zrzeszających oraz BGŻ S.A. na terenie całego kraju, zwolnione są z opłat prowizyjnych.
Ponadto Użytkownik karty Visa Electron Business z mikroprocesorem może w kraju:
 • w punktach handlowo-usługowych oznaczonych emblematem "Visa cash back", dokonywać transakcji typu "cash back", tj. wypłacać gotówkę do określonej kwoty przy jednoczesnej płatności kartą,
 • doładowywać konto telefonu komórkowego,
 • sprawdzać wysokość salda autoryzacyjnego.


 • W przypadku utraty karty na skutek zagubienia lub kradzieży, Użytkownik karty powinien niezwłocznie dokonać jej zastrzeżenia, dzwoniąc na nr:

  (+48) 828 828 828

  a następnie potwierdzić zastrzeżenia na piśmie w siedzibie banku w ciągu 7 dni od dokonanego zastrzeżenia telefonicznego.
  W Systemie Zastrzegania Kart, którego operatorem jest Związek Banków Polskich, zastrzeżeń można dokonywać z każdego miejsca na świecie, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Posiadacz karty po wypowiedzeniu nazwy banku zostanie, dzięki technologii rozpoznawania mowy, przekierowany do właściwej infolinii wydawcy.

  BANKOMATY
  Bankomaty Banku Spółdzielczego w Teresinie:
  • Teresin, ul. Szymanowskiej 14, czynny 24 godziny
  • Kaski, ul. Królewska 38, czynny 24 godziny
  • Teresin, ul. Szymanowska 2, czynny 24 godziny
Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32