Jakość roku 2011

Największy konkurs projakościowy w Polsce " Jakość roku 2011" rozstrzygnięty.
Bank Spółdzielczy w Teresinie uczestniczył w VI edycji największego w Polsce konkursu projakościowego "Jakość roku 2011". Podstawowym kryterium wyboru jest relacja firm biorących udział w konkursie do kwestii zarządzania jakością.
Kapituła programu "Jakość roku", po analizie przesłanych przez Bank dokumentów aplikacyjnych podjęła decyzję o przyznaniu tytułu "Jakość roku 2011" dla Banku Spółdzielczego w Teresinie w kategorii "Usługa".


Eksperci Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. docenili wysokie standardy działalności naszego Banku w odniesieniu do następujących kryteriów:
•   skuteczna realizacja przyjętej polityki jakości;
•   pozytywny odbiór działalności firmy przez klientów, pracowników oraz otoczenie społeczne;
•   klarowność stosowanych procedur zapewniających firmie sprawne funkcjonowanie;
•   wysoki stopień zaangażowania kadry w osiąganie celów jakościowych;
•   dbałość o zapewnienie najwyższej jakości produktów/usług;
•   efektywność zarządzania organizacją;
•   nieustanne dążenie do optymalizacji pracy.

Zostanie przez nasz Bank Laureatem Konkursu JAKOŚĆ ROKU świadczy o sukcesie gospodarczym, podkreśla profesjonalizm kadry zarządzającej. Zarząd Banku wyraża przekonanie, że otrzymanie nagrody przyczyni się do powszechnego rozpoznawania świadectwa wartości naszej instytucji finansowej - wysokiej jakości świadczonych usług. Celem udziału Banku w konkursie było wzmocnienie i utrwalenie wizerunku Banku na lokalnym rynku usług finansowych oraz potwierdzenie w świadomości klientów i partnerów biznesowych pozytywnego skojarzenia związanego z solidną marką, doświadczeniem i prestiżem.
Podstawowy i niezastąpiony kapitał Banku tworzy wykwalifikowana kadra pracownicza. To właśnie pracownicy, poprzez sumienne wykonywanie codziennych obowiązków, poprzez partnerskie traktowanie naszych klientów, przyczyniają się do budowania długotrwałych więzi i poprawnych relacji z klientami, a tym samym umacniania pozytywnego wizerunku Banku.
Otwartość rynku, wciąż rosnąca konkurencja, a przede wszystkim oczekiwania i wymagania Klientów determinują strategię rozwoju i filozofię zarządzania Bankiem.
Dlatego też otrzymaną nagrodę dedykujemy w szczególności naszym wiernym Klientom i Kontrahentom, którzy nieustannie determinują władze Banku oraz pracowników do podnoszenia jakości świadczonych usług, do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i informatycznych, z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa zgromadzonych depozytów.
Ponieważ współczesny świat charakteryzuje się złożonością procesów gospodarczych oraz rosnącą konkurencją rynkową, otrzymanie tak prestiżowej nagrody traktujemy jako dodatkowy impuls do dalszej pracy ku zadowoleniu Klientów i Kontrahentów oraz zobowiązuje do nieustannego dążenia do doskonałości.
Wanda Wróblewska
Prezes Zarządu Banku


Zobacz stronę www konkursu
   JAKOŚĆ ROKU

Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32