Internet Banking

System bankowości internetowej - Internet Banking

Wszystkim klientom indywidualnych i instytucjonalnych, będących posiadaczami rachunków bankowych, Bank Spółdzielczy w Teresinie oferuje usługę Internet Banking, umożliwiającą dostęp do rachunku i jego samodzielną obsługę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego komputera, posiadającego dostęp do Internetu. Uruchomienie usługi następuje po podpisaniu z Bankiem Umowy o usługi bankowości elektronicznej.

W ramach Internet Bankingu klient ma możliwość:
 • sprawdzenia stanu rachunku,
 • wykonywania przelewów krajowych,
 • tworzenia listy przelewów zdefiniowanych,
 • uzyskania informacji o lokatach,
 • uzyskania informacji o kredytach,
 • składania zleceń stałych,
 • śledzenia historii operacji,
 • wydruku potwierdzenia wykonania operacji.
 • eksportu i wydruku wyciągów,
 • przeglądania i obsługi kart lokalnych i On-line,
 • zarządzania listą kontrahentów.
Operacje wykonywane przez klienta w ramach usługi Internet Banking, rejestrowane są na jego rachunku w czasie rzeczywistym, podobnie jak operacje dokonywane przez Bank są natychmiast widoczne podczas korzystania z usługi.
Usługa Internet Banking to dla klienta nie tylko całodobowy dostęp do rachunku i historii operacji, ale przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu, swoboda dysponowania środkami pieniężnymi bez konieczności stania w kolejkach, bezpieczeństwo dokonywania operacji bankowych, a także tańsze opłaty za dokonywane przelewy.

Po zawarciu Umowy klient otrzymuje:
 1. identyfikator klienta - unikalny numer nadawany użytkownikowi w chwili uruchomienia usługi,
 2. hasło dostępu - klient musi dokonać jego zmiany przy pierwszym logowaniu,
 3. hasła jednorazowe wysyłane w formir komnikatów SMS - niezbędne do autoryzacji dokonywanych operacji bankowych, w celu uniknięcia wykonania zlecenia bez wiedzy właściciela.

Uwaga
Dla zachowania bezpieczeństwa i wygody korzystania z usługi Internet Banking należy stosować następujące zasady:
 • logować się wyłącznie na stronie https://online.bsteresin.pl, wskazując wyłącznie identyfikator i hasło bez dodatkowych danych (np. daty urodzenia, nr PESEL, nr karty, PIN-u, itp.)
 • nie udostępniać hasła dostępu ani listy haseł jednorazowych osobom trzecim,
 • nie udostępniać identyfikatora i hasła logowania oraz innych danych o odpowiedzi na e-mail lub SMS,
 • pamiętać o regularnej zmianie hasła z użyciem kombinacji dużych i małych liter, cyfr oraz znaku specjalnego,
 • korzystać tylko z jednego okna przeglądarki,
 • nie zezwalać przeglądarce internetowej na zapisywanie identyfikatora i hasła,
 • nie korzystać z komputerów ogólnie dostępnych (np. w kawiarenkach internetowych),
 • nie korzystać z niezaufanych sieci komputerowych,
 • nie korzystać z klawiszy nawigacyjnych przeglądarki taki, jak: Wstecz, Dalej, Odśwież, Zatrzymaj,
 • wobec konieczności oddalenia się od komputera lub kończąc pracę należy bezwzględnie wylogować się z systemu,
 • w przypadku zerwania połączenia (np. z winy operatora telekomunikacyjnego), należy ponownie się zalogować i sprawdzić czy wszystkie dokonane operacje zostały zapamiętane przez system,
 • nie logować się za pomocą adresu lub linku przesłanego w wiadomości e-mail - adres strony należy wprowadzać samodzielnie lub korzystając z odpowiedniego linku wyłącznie na stronie banku,
 • dokładnie wprowadzać dane do przelewów w celu uniknięcia pomyłki przy ich realizacji,
 • pozostawiać środki pieniężne na rachunku zezwalające na terminową realizację operacji wprowadzonych jako oczekujące,
 • zawsze używać aktualnego oprogramowania ochrony antywirusowej wraz z zaporą oraz aktualizować na bieżąco system operacyjny,
 • dla zachowania bezpieczeństwa i poufności treści komunikatów wysyłanych SMSem na dedykowany nr telefonu komórkowego przez Bank, np. hasło do autoryzacji transakcji, należy dostęp do telefonu komórkowego zabezpieczyć hasłem, a w przypadku utraty telefonu lub zmiany numeru niezwłocznie o powyższym powiadomić Bank.


Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32