Home Banking
Home Banking jest nowoczesnym systemem bankowości elektronicznej, umożliwiającym klientom instytucjonalnym, posiadającym rachunki bieżące w Banku Spółdzielczym w Teresinie, komunikację z Bankiem za pośrednictwem Internetu.

Home Banking wspomaga efektywne zarządzanie, dając klientowi możliwość:
  • stałego monitoringu posiadanych rachunków bankowych,
  • wglądu do historii operacji bankowych,
  • dokonywania krajowych przelewów wprost ze swojej siedziby,
  • raportowania dokonanych przelewów,
  • składania zleceń stałych i okresowych,
  • dostępu do informacji na temat produktów bankowych,
  • kontaktu z Bankiem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Home Banking gwarantuje klientowi wygodę, bieżący dostęp do informacji o rachunku oraz oszczędność czasu przeznaczonego na dokonywanie operacji i dostarczanie dokumentów do Banku w tradycyjny sposób. Klient zyskuje również bezpieczeństwo przeprowadzonych operacji, gdyż system wyposażony jest w wiele niezależnych mechanizmów zabezpieczeń dla zapewnienia poufności przesyłanych danych.

Klienci zainteresowani systemem Home Banking powinni posiadać średniej klasy komputer oraz dostęp do Internetu. Bank zapewnia pomoc i doradztwo w kwestii instalacji i użytkowania systemu.
Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32