ALERTY BIK - ochrona przed wyłudzeniem kredytu


Kradzież lub zagubienie dokumentów takich jak dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp., a także nieumyślne udostępnienie swoich danych osobowych osobom trzecim poprzez pozostawienie dokumentów w recepcji, jako zastaw przy wypożyczaniu sprzętu, przechowywanie zdjęć dokumentów w telefonie, który może zostać skradziony, lub otwarcie podejrzanego maila od nieznanego nadawcy, mogą mieć przykre konsekwencje w postaci wyłudzenia kredytu lub pożyczki, wyłudzenia abonamentu komórkowego lub zakupu na raty.


Aby uchronić się przed podobnymi sytuacjami można skorzystać z ochrony, jaką dają alerty BIK. Za ich pośrednictwem osoba korzystająca z usługi otrzyma SMS, gdy do BIK lub Rejestru Dłużników BIG InforMonitor wpłynie zapytanie o jej dane.

Szczegóły na stronach:
www.bik.pl
www.bik.pl/ochrona

Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32