Bankowość spółdzielcza,
a 100-lecie niepodległej Ojczyzny


Już niebawem, bo 11 listopada 2018 r., obchodzić będziemy jakże ważną dla nas, Polaków, okrągłą rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rzeczpospolita zniknęła z map Europy w 1795 r. aż na 123 lata. Dopiero po zakończeniu I wojny światowej i upadku trzech mocarstw: Rosji, Niemiec i Austro-Węgier, możliwe stało się odtworzenie niepodległego Państwa Polskiego. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała misję utworzenia rządu Józefowi Piłsudskiemu.
Do zachowania polskości pod zaborami bardzo mocno przyczynił się ruch spółdzielczy, który rozwinął się na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Prekursorami polskiej spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej w zaborze pruskim, byli Karol Marcinkowski oraz księża Augustyn Szamarzewski i Piotr Wawrzyniak. W zaborze austriackim na polu spółdzielczości działał Franciszek Stefczyk, a w zaborze rosyjskim Edward Abramowski.
Mimo wielu form organizacyjnych w poszczególnych zaborach, wszystkie spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe łączył jeden cel – integrowanie wysiłków na zasadach samopomocy w walce z lichwą oraz utrzymanie polskiego stanu posiadania. Polskie spółdzielnie charakteryzowały się jednolitością pod względem organizacyjnym. Spółdzielczość polska posiadała także bardzo silny charakter edukacyjny i odgrywała bardzo ważną rolę w walce z germanizacją.
Prężnie rozwijająca się spółdzielczość rozwijała także solidaryzm społeczny, różne formy samopomocy, współpracy i współdziałania. Dążyła do modernizacji gospodarczej i społecznej, podniesienia poprzez wspólną działalność gospodarczą poziomu życia ekonomicznego warstw najniżej położonych w hierarchii społecznej.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, społeczeństwo stanęło przed trudnymi problemami odbudowy kraju oraz przyśpieszania procesów scalania poszczególnych dzielnic, należących przez ponad wiek do państw zaborczych. W tych trudnych działaniach z wielkim zaangażowaniem i oddaniem uczestniczyła też spółdzielczość bankowa. Jesteśmy dumni, że dzielnie, choć nie orężem, walczyła o polskość, a po roku 1918 aktywnie przystąpiła do jej odbudowy.

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności

Począwszy od 1.07.2018 r. podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku VAT, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Co to jest Mechanizm Podzielnej Płatności (MPP) ?

W mechanizmie podzielnej płatności (Split Payment) płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się tak, że wartość sprzedaży netto wpłacasz jako nabywca na rachunek dostawcy lub rozliczasz w inny sposób. Natomiast pozostałą zapłatę, która odpowiada kwocie VAT wpłacasz na specjalny rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT.
Środki na rachunku VAT wykorzystujesz do zapłaty VAT w rozliczeni8ach z kontrahentami i Urzędem Skarbowym.
Mechanizm stosujesz wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT.

Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Finansów:
https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/mechanizm-podzielonej-platnosci


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Bank Spółdzielczy w Teresinie, informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r.

zobacz pełną informację »ALERTY BIK
ochrona przed wyłudzeniem kredytuAby uchronić się przed wyłudzeniami kredytu, pożyczki, zakupów na raty, wyłudzeniami abonamentu komórkowego, skorzystaj z ochrony jaką dają alert BIK.
Za ich pośrednictwem osoba korzystająca z usługi otrzyma SMS, gdy do BIK lub Rejestru Dłużników BIG InforMonitor wpłynie zapytanie o jej dane.

zobacz więcej informacji »


KOMUNIKAT


dotyczący płatności narzecz podmiotów urządzających gry hazardowe
zobacz więcej »


E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.
zobacz więcej informacji »Zasady skłądania wniosków, reklamacji i skarg przez Klientów Banku Spółdzielczego w Teresinie

zobacz dokumenty »


Bezpieczeństwo transakcji w systemie bankowości internetowej

W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z elektronicznych kanałów komunikacji przypominamy o zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.

Jednocześnie przypominamy, że Bank Spółdzielczy w Teresinie:
 • nie wysyła drogą e-mailową linków do stron Banku oraz do serwisu transakcyjnego oraz wszelkich stron, gdzie rzekomo ma nastąpić weryfikacja czy aktualizacja danych.,
 • nie przyjmuje drogą e-mailową zlecenia wykonania transakcji finansowych.
 • Bank nigdy nie prosi o potwierdzanie haseł stałych, hasła token, podanie numeru telefonu komórkowego, jego marki i modelu lub zainstalowanie na nim certyfikatu bezpieczeństwa.
Jeśli w procesie logowania otrzymają Państwo komunikat informujący o przerwie technicznej lub podobny, uprzejmie prosimy o niezwłocznie skontaktowanie się z Bankiem oraz czasowe wstrzymanie się z korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

   ZASADY BEZPIECZEŃSTWA LOLOGOWANIA - zobacz komunikat Banku >>
Zamiast do kantoru - po walutę do Banku Spółdzielczego
w Teresinie


Zarząd Banku Spółdzielczego w Teresinie uprzejmie informuje, że od dnia 25 marca 2015 r. Bank rozszerza swoją ofertę produktową o konta walutowe prowadzone w walutach: USD, EUR i GBP. Bank będzie prowadził następujące konta walutowe:
 • rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe walutowe dla klientów indywidualnych,
 • rachunki bieżące i terminowe walutowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - spółek prawa handlowego, spółdzielni, spółek cywilnych,
 • rachunki bieżące i terminowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • rachunki bieżące i terminowe przeznaczone dla osób, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza.
Środki zgromadzone na rachunkach walutowych objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ponadto w Banku Spółdzielczym w Teresinie można kupić lub sprzedać walutę: USD, EUR i GBP.

Serdecznie zapraszamy do naszych placówek w Teresinie celem zapoznania się z pełną ofertą.Zmiana zakresu usług świadczonych na rzecz użytkowników kart Visa Electron payWave i Visa Electron payWave "młodzieżowa"

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż ulegnie zmianie zakres usług świadczonych na rzecz posiadaczy i użytkowników kart Visa Electron payWave i Visa Electron payWave "młodzieżowa". Wszystkie ww. karty, które zostaną wznowione:
 • do dnia 31 marca 2015 roku będą objęte dotychczasowym pakietem ubezpieczeniowym Bezpieczna Karta dla klienta do końca terminu ważności wznowionej karty. Po zakończeniu okresu ważności wznowionej karty, będą wydawane karty z tym samym logo organizacji płatniczej bez odnowienia ubezpieczenia,
 • od dnia 1 kwietnia 2015 roku karty Visa Electron payWave i Visa Electron payWave „młodzieżowa” będą wydawane bez pakietu ubezpieczeniowego. Zmianie ulegnie również zakres usług świadczonych na rzecz posiadaczy i użytkowników kart Visa Business Electron payWave. Karty, które zostaną wznowione:
  1) do dnia 31 marca 2015 roku będą objęte dotychczasowym pakietem ubezpieczeniowym Bezpieczna Karta dla klienta oraz Assistance do końca terminu ważności wznowionej karty. Po zakończeniu okresu ważności wznowionej karty, będą wydawane karty z tym samym logo organizacji płatniczej bez odnowienia ubezpieczenia,
  2) od dnia 1 kwietnia 2015 roku karty Visa Business Electron payWave będą wydawane bez pakietu ubezpieczeniowego.
Pozostałe parametry i funkcjonalności kart Visa Business Electron payWave, kart Visa Electron payWave i Visa Electron payWave "młodzieżowa" pozostają bez zmian.
Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.11.2014 r. uległa zmianie lokalizacja naszego bankomatu umiejscowionego w Stacji Paliw "Moya" w Granicach. Obecnie bankomat Banku Spółdzielczego w Teresinie znajduje się w siedzibie Stacji Paliw "Orlen" w Paprotni, ul. Sochaczewska 48A, 96-515 Teresin. Pozostałe bankomaty znajdują się w Teresinie przy ul. Szymanowskiej 14 oraz przy ul.Szymanowskiej 2 (przy Filii Banku).
Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Teresinie.Szanowni klienci, udziałowcy Banku Spółdzielczego w Teresinie

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 "Zasad Ładu Korporacyjnego", Zarząd Banku Spółdzielczego w Teresinie uprzejmie informuje, że uchwałą Zarządu nr 101/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r., zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 54/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. wprowadził "Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Teresinie", które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.


zobacz więcej »
Bank Spółdzielczy w Teresiniee,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32