E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.
zobacz więcej informacji »Zasady skłądania wniosków, reklamacji i skarg przez Klientów Banku Spółdzielczego w Teresinie

zobacz dokumenty »


Bezpieczeństwo transakcji w systemie bankowości internetowej

W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z elektronicznych kanałów komunikacji przypominamy o zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.

Jednocześnie przypominamy, że Bank Spółdzielczy w Teresinie:
 • nie wysyła drogą e-mailową linków do stron Banku oraz do serwisu transakcyjnego oraz wszelkich stron, gdzie rzekomo ma nastąpić weryfikacja czy aktualizacja danych.,
 • nie przyjmuje drogą e-mailową zlecenia wykonania transakcji finansowych.
 • Bank nigdy nie prosi o potwierdzanie haseł stałych, hasła token, podanie numeru telefonu komórkowego, jego marki i modelu lub zainstalowanie na nim certyfikatu bezpieczeństwa.
Jeśli w procesie logowania otrzymają Państwo komunikat informujący o przerwie technicznej lub podobny, uprzejmie prosimy o niezwłocznie skontaktowanie się z Bankiem oraz czasowe wstrzymanie się z korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

   ZASADY BEZPIECZEŃSTWA LOLOGOWANIA - zobacz komunikat Banku >>
Zamiast do kantoru - po walutę do Banku Spółdzielczego
w Teresinie


Zarząd Banku Spółdzielczego w Teresinie uprzejmie informuje, że od dnia 25 marca 2015 r. Bank rozszerza swoją ofertę produktową o konta walutowe prowadzone w walutach: USD, EUR i GBP. Bank będzie prowadził następujące konta walutowe:
 • rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe walutowe dla klientów indywidualnych,
 • rachunki bieżące i terminowe walutowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - spółek prawa handlowego, spółdzielni, spółek cywilnych,
 • rachunki bieżące i terminowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • rachunki bieżące i terminowe przeznaczone dla osób, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza.
Środki zgromadzone na rachunkach walutowych objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ponadto w Banku Spółdzielczym w Teresinie można kupić lub sprzedać walutę: USD, EUR i GBP.

Serdecznie zapraszamy do naszych placówek w Teresinie celem zapoznania się z pełną ofertą.Zmiana zakresu usług świadczonych na rzecz użytkowników kart Visa Electron payWave i Visa Electron payWave "młodzieżowa"

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż ulegnie zmianie zakres usług świadczonych na rzecz posiadaczy i użytkowników kart Visa Electron payWave i Visa Electron payWave "młodzieżowa". Wszystkie ww. karty, które zostaną wznowione:
 • do dnia 31 marca 2015 roku będą objęte dotychczasowym pakietem ubezpieczeniowym Bezpieczna Karta dla klienta do końca terminu ważności wznowionej karty. Po zakończeniu okresu ważności wznowionej karty, będą wydawane karty z tym samym logo organizacji płatniczej bez odnowienia ubezpieczenia,
 • od dnia 1 kwietnia 2015 roku karty Visa Electron payWave i Visa Electron payWave „młodzieżowa” będą wydawane bez pakietu ubezpieczeniowego. Zmianie ulegnie również zakres usług świadczonych na rzecz posiadaczy i użytkowników kart Visa Business Electron payWave. Karty, które zostaną wznowione:
  1) do dnia 31 marca 2015 roku będą objęte dotychczasowym pakietem ubezpieczeniowym Bezpieczna Karta dla klienta oraz Assistance do końca terminu ważności wznowionej karty. Po zakończeniu okresu ważności wznowionej karty, będą wydawane karty z tym samym logo organizacji płatniczej bez odnowienia ubezpieczenia,
  2) od dnia 1 kwietnia 2015 roku karty Visa Business Electron payWave będą wydawane bez pakietu ubezpieczeniowego.
Pozostałe parametry i funkcjonalności kart Visa Business Electron payWave, kart Visa Electron payWave i Visa Electron payWave "młodzieżowa" pozostają bez zmian.
Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.11.2014 r. uległa zmianie lokalizacja naszego bankomatu umiejscowionego w Stacji Paliw "Moya" w Granicach. Obecnie bankomat Banku Spółdzielczego w Teresinie znajduje się w siedzibie Stacji Paliw "Orlen" w Paprotni, ul. Sochaczewska 48A, 96-515 Teresin. Pozostałe bankomaty znajdują się w Teresinie przy ul. Szymanowskiej 14 oraz przy ul.Szymanowskiej 2 (przy Filii Banku).
Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Teresinie.Szanowni klienci, udziałowcy Banku Spółdzielczego w Teresinie

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 "Zasad Ładu Korporacyjnego", Zarząd Banku Spółdzielczego w Teresinie uprzejmie informuje, że uchwałą Zarządu nr 101/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r., zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 54/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. wprowadził "Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Teresinie", które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.


zobacz więcej »
Bank Spółdzielczy w Teresiniee,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32